· 1 min read

Tłumaczenie aplikacji w Ruby on Rails – aliasy YAML

Tłumaczenie aplikacji w Ruby on Rails jest dobrze opisane w manual (i18n, zmiana locale, ładowanie plików z tłumaczeniami itd.). Nie ma tam jednak wzmianki o aliasach w składni YAML, które pozwalają znacznie ograniczyć powtórzenia w obrębie pliku z translacjami.

Zerknijmy na aliasy w składni YAML, które pozwalają znacznie ograniczyć powtórzenia w obrębie pliku z translacjami.

Zasada działania aliasów

Przykład:

# config/locales/app_name.pl.yml
pl:
 hello: &hello Cześć
 world: Świat
 posts:
  index:
   title: Spis
   hello: *hello

W powyższym kodzie w linii 3 definiujemy alias (hello: &hello Cześć), a w linii 8 wywołujemy (hello: *hello). Proste.

Do czego możemy wykorzystać aliasy?

Na przykład do tłumaczeń często wykorzystywanych atrybutów modeli tj. timestamps. Poniżej fragment pliku dla aplikacji quizowej wykorzystującej nested attributes.

# config/locales/quiz_app.pl.yml
pl:
 timestamps: &timestamps
  created_at: &created_at Utworzono
  updated_at: &updated_at Zmieniono
 model_defaults: &model_defaults
  <<: *timestamps
  id: &id ID
 activerecord:
  models:
   quiz:
    question: &question Pytanie
   quiz: Quiz
   question: *question
  attributes:
   quiz: &quiz_attrs
    <<: *model_defaults
    description: Opis
    name: Nazwa
   question: &question_attrs
    <<: *model_defaults
    body: Treść
    opened: Otwarte
   quiz/questions:
    <<: *question_attrs
Back to Blog